Brandmeld installaties

Wij zijn NCP gecertificeerd voor het aanbrengen van brandmeld/ontruimingsinstallaties. De installaties zullen voldoen aan NEN 2535 en NEN 2575.

Enkele referenties:
-Parkeergarage Brinkhof Apeldoorn
-PCBO Scholen Apeldoorn
-Riwis Zorg en Welzijn Apeldoorn

NEN 2535
Deze norm geeft regels voor het ontwerp, de uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit van de te installeren brandmeldinstallatie.

NEN 2575
Deze norm geeft eisen voor het ontwerp, de uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit van ontruimingsalarminstallaties die zijn bedoeld om in geval van brand of andere noodsituaties een snelle en ordelijke, personele ontruiming van een gebouw en/of buitenruimte te bewerkstelligen.

Brandmeld installaties